פתיחת חשבון בנק באינטרנט


פתיחת חשבון בנק באינטרנט התאפשרה בזכות בנק ישראל. בשנת 2014 פרסם בנק ישראל הצהרה ראשונית שהסבירה את מטרת המהלך לפתיחת חשבון בנק באינטרנט:

 • אימוץ המלצות ועדת התחרותיות להגברת התחרות בין הבנקים. כך לקוח יוכל לעבור בקלות ובנוחות מבנק אל בנק.
 • טובת ונוחות לקוחות הבנקים.

מצד שני, בנק ישראל חשש ממספר סיכונים רציניים, וביניהם:

 • חשש להלבנת הון ולמימון טרור. אלו הן שתי עברות חמורות על החוק, ובנק ישראל צריך להתמודד עם החשש שפתיחת חשבון בנק באינטרנט תקל על ביצוע העבירות.
 • סיכון להתחזות והונאה. גניבת זהות היא בעיה נפוצה, ומתרחבת יותר ויותר.

לכן, התקבלה פשרה, המאפשרת פתיחת חשבון בנק באינטרנט, אך במספר הגבלות. חשבון בנק כזה נקרא "חשבון מקוון" ופתיחתו נקראת גם "פתיחת חשבון מקוון".

מהן דרישות בנק ישראל לצורך פתיחת חשבון בנק באינטרנט?

 • תושב ישראל בן 18 שנים לפחות, שכבר יש לו חשבון בנק פעיל אחר בישראל.
 • האדם שפרטיו נרשמו בתהליך פתיחת חשבון מקוון ירשם כבעלים של חשבון הבנק.
 • פותח החשבון יציג העתק תעודת זהות והעתק של תעודה מזהה נוספת שהופקה על ידי המדינה. התעודה הנוספת צריכה להכיל שם, תאריך לידה ומספר זהות. למשל, רשיון נהיגה או דרכון. ההקלה כאן, היא שניתן לשלוח סריקה של התעודות, ואין צורך להציג את המקור או העתק המאושר באמצעות עורך דין.
 • תהליך הפתיחה יכלול שיחת וידאו (video conference) בין פותח חשבון הבנק ובין נציג של הבנק. הבנק חייב לשמור את השיחה המוקלטת.
 • כחלק מתהליך פתיחת חשבון בנק באינטרנט, תצטרך להעביר אל החשבון המקוון, סכום כסף בהעברה בנקאית מחשבון בנק פעיל על שמך המתנהל בישראל.
 • שיוך של כל חשבון מקוון לסניף של הבנק.

קיימת מגבלה נוספת על תושבי ואזרחי ארצות הברית

פתיחת חשבון מקוון אסורה על תושב או אזרח ארצות הברית. המגבלה חלה גם על בעלי אישור עבודה, green card ובעלי אזרחות כפולה של ישראל וארצות הברית. קיימים בנקים המחמירים אף יותר באיסוריהם.

מהן המגבלות המוטלות על פתיחת חשבון מקוון?

 • לא ניתן לצרף מוטבים לחשבון. בעת פתיחת חשבון בנק באינטרנט, צריך למלא הצהרה כי אין עוד נהנים או מוטבים בחשבון הבנק.
 • לא ניתן לשנות או להוסיף בעלים לחשבון מקוון.
 • אין מורשי חתימה.
 • כל השיקים מגיעים עם כיתוב "למוטב בלבד", והבנק יקבע הגבלה על כמות פנקסי השיקים.
 • פעולות במזומן יהיו עד 10,000 ש"ח.
 • פעולות אחרות יהיו עד 50,000 ש"ח.
 • בסוף כל יום עסקים יכולים להיות בחשבון עד 300,000 ש"ח.
 • מסגרת כרטיס אשראי תהיה עד 50,000 ש"ח.

האם ניתן לפתוח חשבון סליקה באינטרנט?

ניתן לפתוח חשבון סליקה באינטרנט, וכל התנאים והמגבלות חלים גם עליו, חוץ מהשינויים הבאים:

 • אין מגבלה על פנקסי שיקים.
 • המגבלות הכספיות שונות:

  • עסקה בכרטיס אשראי תהיה עד 10,000 ש"ח.
  • סך עסקאות בחודש יהיה עד 50,000 ש"ח.
  • סך עסקאות בשנה יהיה עד 300,000 ש"ח.

מה קורה אם הפרתי את אחת המגבלות על סכומי הכסף?

בהפרה הראשונה הבנק ישלח התראה.

לאחר הפרה שניה, הבנק יחסום את החשבון המקוון ואי אפשר יהיה לבצע בו פעולות. ניתן לשחרר את החסימה על ידי התייצבות בעל חשבון הבנק בסניף וביצוע תהליך של זיהוי מלא והפיכת החשבון המקוון לחשבון בנק רגיל ללא מגבלות.

איך מסירים מגבלות מחשבון בנק שנפתח דרך האינטרנט?

בעל חשבון בנק שנפתח באינטרנט יכול להסיר את המגבלות, באמצעות התייצבות בסניף שלו בפני פקיד והשלמת תהליך זיהוי מלא, הכולל הצגת המסמכים הנדרשים על ידי הבנק וחתימה על מסמכים שהבנק דורש. כך החשבון המקוון יהפוך לחשבון בנק רגיל ללא מגבלות .

להלן השוואה בין האפשרויות השונות שמציעים הבנקים עבור פתיחת חשבון מקוון.

בנק לאומי – פתיחת חשבון באינטרנט בנק הפועלים – פתיחת חשבון מקוון בנק דיסקונט- פתיחת חשבון אונליין הבנק הבינלאומי – פתיחת חשבון מקוון בנק מזרחי טפחות - פתיחת חשבון באינטרנט – חשבון live.
מסמכים נדרשים • תעודת זהות כולל ספח.
• תעודה נוספת או דרכון או רשיון נהיגה
• אישור חשבון בנק או שיק .
• דוגמת חתימה

עשויים להדרש מסמכים נוספים
• תעודת זהות כולל ספח.
• דרכון או רשיון נהיגה
• כרטיס אשראי או שיק.
• דוגמת חתימה

עשויים להדרש מסמכים נוספים
• תעודת זהות.
• דרכון או רשיון נהיגה
• תמצית חשבון בנק או שיק, מתוכו תבצע העברה בנקאית לחשבון המקוון.
• דוגמת חתימה

עשויים להדרש מסמכים נוספים
• תעודת זהות כולל ספח.
• תעודה נוספת של מדינת ישראל.
• אישור חשבון בנק או שיק בבעלותך.
• דוגמת חתימה

עשויים להדרש מסמכים נוספים
• תעודת זהות כולל ספח.
• תעודה נוספת של מדינת ישראל.
• אישור חשבון בנק או שיק בבעלותך.
• דוגמת חתימה

עשויים להדרש מסמכים נוספים
הקלות אם יש לכם חשבון בנק בבנק לאומי, אין צורך באישור חשבון בנק או שיק. אם יש לכם חשבון בנק בבנק הפועלים, אין צורך בכרטיס אשראי או שיק. ניתן לפתוח חשבון משותף עד שני שותפים ניתן לפתוח חשבון פרטי או עסקי, שיש בו עד שני שותפים. ניתן לבחור מבין כמה סוגי חשבונות בנק את המתאים ביותר, למשל: עצמאי, שכיר, מנהל, סטודנט או חייל.
העברה בנקאית תבוצע תוך 30 יום או שהחשבון המקוון יסגר. תבוצע תוך 30 יום או שהחשבון המקוון יסגר.
מגבלות נוספות אין אפשרות לפעולות במטבע חוץ וסחר חוץ. המגבלה תוסר רק עם הגעה לסניף וחתימה על מסמכים מתאימים. 1. פותח החשבון לא נולד בארה"ב, אינו בעל מסמך זיהוי מארה"ב , אין לו כתובת בארה"ב, אינו בעל טלפון בארה"ב
2. אין לו חשבון בנק בבנק הבינלאומי
3. לא ניתן לפתוח חשבון משותף.
4. לא ניתן :
• לבצע העברות לחוץ לארץ, כולל של ניירות ערך.
• לסחור בנגזרים.
• פעילות אשראי כולל הלוואות.
• פעולות במטבע חוץ
• סחר חוץ
שירותים בסיסיים לבעל חשבון מקוון כל הפעולות הבסיסיות בחשבון בנק, פרט למתוארות למעלה. ניתן לקבל הטבות של חייל, סטודנט וכן הלאה, אם העברת לבנק את המסמכים הנדרשים לכך. שירותים בסיסיים וכן: בנקאי אישי אליו מתקשרים דרך טלפון, מייל מאובטח או SMS. צוות בנקאים הזמין אם הבנקאי האישי אינו פנוי.
קישור לדף פתיחת חשבון בנק באינטרנט פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי פתיחת חשבון בנק בבנק הפועלים פתיחת חשבון בנק בבנק דיסקונט פתיחת חשבון בנק בבנק הבינלאומי פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי