משרד האוצר מקדם חוק להסדרת הלוואות חברתיות

הלוואות חברתיות הן תחום ששומעים עליו הרבה לאחרונה. יש אנשים החוששים לפנות לחברות אלה כיוון שכיום הן אינן מפוקחות על ידי המדינה ואין כללים המסדירים את התנהלותן בכל מצב ומקרה. בקרוב חשש זה יוסר, כיוון שמשרד האוצר נוקט בצעדים להסדרה חוקית של תחום ההלוואות החברתיות.


הלוואות

הלוואות חברתיות באינטרנט הן הלוואות חוץ בנקאיות הצוברות תאוצה בעולם וקונות אחיזה גם בארץ. בעולם התחום קרוי peer to peer landing, שם שהוא מדוייק יותר מהמונח "חברתיות". המילה "חברתיות" מתייחסת לכך שמדובר בפלטפורמה להלוואות בין אנשים. הכוונה להלוואות מאנשים פרטיים המעוניינים בתשואה על כספם. אנשים מלווים את הכסף דרך הפלטפורמה ללווים שנזקקים לו, ובתמורה זוכים בריבית על הכסף. זו דרך להשקעת כסף בלי לערב את הבנק.

תפקיד חברת ההלוואות החברתיות הוא לקשר בין המלווים והלווים. החברה מפזרת את כספי המלווים בין מספר לווים על מנת להקטין את הסיכון באי עמידה בתשלומים, מעריכה את רמת הסיכון של ההלוואה (בפועל רק 10%-25% מבקשות ההלוואה מאושרות), וקובעת את גובה הריבית לפי רמת הסיכון. אם הלווה לא יעמוד בתשלומים, החברה אחראית להפעיל תהליכי גבייה, כולל פניה לערכאות משפטיות. בתמורה חברת ההלוואות החברתיות מקבלת עמלה. גובה העמלה וממי היא נגבית משתנים בין החברות, לפי המודל שלהן.

פלטפורמות להלוואות מאנשים פרטיים באינטרנט הן חוקיות, אך אין חוק הקובע כללים מדוייקים לפעילותן. חוק שיטפל בהסדרת הלוואות חברתיות דרך האינטרנט יהיה לטובת כל המעורבים. החברות יזכו להכרה ולרשיון ובכך יגבר אימון הציבור בהן והציבור יקבל עוד כלי להשגת אשראי ולהגברת התחרות בשוק האשראי. החברתיות, שיכולות להגביר את אימון הציבור בהן. חוק הסדרה יכול גם לקדם את פעילות חברות ההלוואות החברתיות הנלחמות היום על מקומן מול הבנקים וגופים גדולים אחרים.

כיום חברות ההלוואות החברתיות מגלגלות מאות מליוני שקלים, אך הן עדיין חלק קטן מאד משוק האשראי. משרד האוצר בראשות השר כחלון הבין את הפוטנציאל של ההלוואות החברתיות להגביר את התחרות בשוק ההלוואות, ואת תועלתן לאנשים ועסקים קטנים הנזקקים להלוואות. אמנם הריבית הממוצעת עבור הלוואה חברתית גבוהה יותר מריבית שנותנים חלק מהגופים המלווים, אך היא נמוכה מריבית הלוואה שנותנות חברות כרטיסי אשראי. בימים אלה משרד האוצר בראשות כחלון מקדם את תזכיר החוק שנועד להסדיר את שוק האשראי וההלוואות החוץ בנקאיות, כולל ההלוואות החברתיות.

תזכיר החוק של משרד האוצר

תזכיר החוק הוא חלק מתוכנית כוללת להסדרת האכיפה והפיקוח על אשראי חוץ בנקאי. החוק נועד לקדם את התחרות בשוק האשראי, תוך הגנה על הלווים והמלווים.

באמצע מרץ 2017 הממשלה אישרה פה אחד את תזכיר החוק, וקירבה את היום בו תחום ההלוואות החברתיות יוסדר סופית.

נקודות עיקריות בתזכיר החוק העוסקות בהסדרת הלוואות חברתיות באינטרנט:

 • הפלטפורמות להלוואות חברתיות באינטרנט יוכפפו לפיקוח ולאכיפה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. תחול עליהן חובת דיווח במקרים הקבועים בחוק.
 • פלטפורמה להלוואות חברתיות תופעל רק לאחר קבלת רשיון מהמפקח על השירותים הפיננסיים ברשות שוק ההון. הרשיון מותנה בבדיקת נאותות.
 • החברות יצטרכו הון עצמי ראשוני.
 • חברת הלוואות חברתיות לא תוכל לעסוק עצמאית באשראי, כדי למנוע ניגוד עניינים בינה ובין המלווים דרכה.
 • הכספים ינוהלו באמצעות חשבון נאמנות במטרה למנוע הלבנת כספים. מאותה סיבה, כספי המלווים יוחזרו רק לחשבון ממנו הועברו מלכתחילה (מערכת סגורה).
 • תיקבע חובת נאמנות של חברה להלוואות חברתיות, הן כלפי המלווים והן כלפי הלווים.
 • חובת הודעה למלווה אם כספו לא פוזר בין הלווים תוך 15 יום.
 • רף חוקי של פיזור כספי מלווה בין ההלוואות השונות.
 • שמירת סודיות של פרטי הלקוחות וקביעת אמצעי אבטחה הנדרשים להגנה על המידע ועל הכסף.
 • שקיפות בהיבטים הבאים: דיווח על סיכונים, ריביות, חדלות פרעון ואי עמידה בתשלומים.
 • ענישה הכוללת קנסות ושלילת רשיון לחברה שלא תעמוד בתנאים.

ראוי לציין כי כבר כיום חברות ההלוואה החברתית הקיימות: בלנדר, eloan, טריא ו- btb , פועלות לפי חלק מהעקרונות המוזכרים בחוק.

השלמת ההסדרה החוקית תאפשר להן לזכות באימון רב יותר מהציבור, ותאפשר להן לחזק את כוחן כשחקן משמעותי בתחום ההלוואות


באפשרותכם להגיש בקשה להלוואה באמצעות בלנדר - אונליין

הכל על הלוואות