השוואת ביטוח מנהלים

השוואת ביטוח מנהלים בין חברות הביטוח. המערכת מבוססת על נתונים מביטוח נט, תומכת בכל סוגי הדפדפנים ומאפשרת השוואת ביטוח מנהלים מפורטת כולל השוואת תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוגוסט 2020
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
ביטוחי מנהלים 101 עד 200 מתוך - 221
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ דמי ניהול מהנכסים יתרת נכסים
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 3 0.48%  
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5 0.48%  
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 2 0.46%  
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות 0.5%  
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות 0.98%  
הפניקס - סל עוקב מדד תל בונד 20  
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי 0.49%  
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 1 0.48%  
הראל מדד 1.09%  
הראל-מסלול מט"ח 1.04%  
הראל מק"מ 1.07%  
כלל-אג"ח חו"ל 0%  
כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי 0.43%  
כלל-מט"ח 0.97%  
הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד  
הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)  
הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)  
הפניקס-מסלול כללי (גמלא) 0%  
הפניקס-סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש  
הפניקס-סל עוקב מדד Barclays Capital U.S. 3-7 Year  
הפניקס-סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid Investment Grade  
הפניקס-סל עוקב מדד JpMorgan EMBi Plus  
הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים  
הפניקס-סל עוקב מדד ת"א 25  
הפניקס-סל עוקב מדד תל בונד שקלי  
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי 0% 0.35% 6736.75
הפניקס - סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים  
הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500  
הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5  
הפניקס - סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50  
הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0  
הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5  
הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10  
הפניקס - סל עוקב מדד מק"מ  
הפניקס - סל עוקב מדד ת"א 100  
הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות  
הכשרה-בסט אינווסט-מיטב-אג"ח ממשלתיות  
הכשרה-בסט אינווסט-מיטב-כללי  
הכשרה-בסט אינווסט-מיטב-מניות  
הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה  
איילון מסלול שקלי 0.98% 0.39% 26.38
איילון-יתרון פתרונות פיננסיים-כללי 1.04%  
מגדל-אג"ח ופיקדונות 100%  
מגדל-אג"ח ופיקדונות מינימום 65%  
מגדל-אג"ח ופיקדונות מינימום 80%  
מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)  
מגדל-כללי 2 ( עד 35% מניות)  
מגדל-כללי 3 ( עד 65% מניות)  
מגדל-מנייתי  
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 6.57% 1.12% 68.05
איילון מסלול לבני 50 ומטה 3.23% 0.58% 221.99
איילון מסלול לבני 50 עד 60 2.81% 0.61% 49.08
איילון מסלול לבני 60 ומעלה 1.73% 0.67% 34.24
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.35% 0.9% 56.94
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -כהלכה 0.8%  
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי 6.47% 0.84% 26.79
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 6.62% 0.76% 65.77
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.71% 0.92% 109.70
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 9.43% 0.58% 267.81
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 9.18% 0.67% 101.16
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה 4.2% 0.7% 3789.35
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי 2.28% 0.79% 364.84
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 1.97% 1.13% 945.22
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה 1.64% 1.11% 530.04
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה 2.39% 1.09% 3943.02
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.86% 0.6% 2140.07
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 3.6% 0.8% 1762.11
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה 3.2% 0.94% 1331.89
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה 2.36% 0% 9.99
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה 2.46% 0.96% 182.61
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה 1.33% 0% 1.49
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות 4.3% 0.75% 498.05
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה 5.79% 0.98% 4.59
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 3.66% 0.78% 556.43
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 3.34% 0% 40.97
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר 0.2% 0.59% 659.68
הפניקס מסלול השקעה שיטת הפניקס  
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח  
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 2.71% 0.57% 195.44
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות  
הפניקס מסלול פאסיבי - מדד SP500 14.8% 0.7% 126.17
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה 3% 1.01% 0.87
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 0.14% 0.87% 12.83
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות 4.51% 0.84% 19.94
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 3.71% 1% 199.92
הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 3.66% 1.53% 54.05
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 3.06% 1.7% 250.01
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 3.06% 0% 672.14
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.36% 0% 1174.51
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.36% 2.1% 601.53
הראל מסלול לבני 50 ומטה 3.66% 0.64% 1524.85
הראל מסלול לבני 50 עד 60 3.14% 0.72% 458.98
הראל מסלול לבני 60 ומעלה 2.9% 0.78% 906.32
הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 3.14% 1.46% 105.23
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה 2.9% 1.2% 199.09
הראל מסלול פאסיבי - כללי 0.48% 0.79% 56.23
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.81% 0% 904.70
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 3.25% 0% 1442.06
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 3.25% 0.65% 2923.63
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004 3.36% 1.95% 136.87

המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת ביטוח מנהלים

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים