הראל מסלול אג"ח ללא מניות - 89

פירוט ביטוח המנהלים הראל מסלול אג"ח ללא מניות של הראל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת הראל
דמי ניהול - הפקדות 2.83%
דמי ניהול - נכסים 0.94%
יתרת נכסים 1568.3264

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.1%
תשואה מצטברת לתקופה 1.21%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.22%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.18%
תשואה מצטברת 5 שנים 15.95%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.66%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.94%
סטיית תקן 60 חודשים 0.77%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ תשואה חציונית ענף -0.37%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.84%
יחס נזילות 76.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים3.8%59.66
אג"ח ממשלתיות סחירות39.57%620.57
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.28%318
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות4.37%68.6
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.06%16.65
פיקדונות0.06%0.97
נכסים אחרים4.04%63.29
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים66.65%1045.31
נכסים לא סחירים33.35%523.01
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.83%1251.99
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.17%316.34המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור