כרטיס אשראי וניהול הוצאות

כמה כרטיסי אשראי יש ברשותכם? כרטיס אשראי אחד? יותר מאחד? מדוע אתם נזקקים ליותר מכרטיס אשראי אחד? חשבו על התשובה לכך ולאחר מכן קראו את המאמר.


כרטיס אשראי אחד הוא נוח לניהול. קל לעקוב במדוייק אחרי ההוצאות. קל לראות כמה הוצאת החודש, בזכות שורת סיכום הוצאות אחת ויחידה.

דמי החבר של כרטיס האשראי מהווים גם הם שיקול, האם כדאי להיות בעליהם הגאה של מספר כרטיסי אשראי. לכל חברת אשראי יש מועדונים וכללים המאפשרים פטור מדמי כרטיס או דמי חבר, אך לעתים הפטור ינתן רק עבור שימשו בכרטיס בסכום חודשי מסויים. לעתים ינתן פטור רק לתקופה מסויימת.

יש מקרים בהם כדאי להחזיק מספר כרטיסי אשראי, כיוון שכרטיסים שונים משתייכים למועדונים שונים ונושאים הטבות שונות.

לפעמים נבחר לקנות ברשת חנויות מסויימת בכרטיס אשראי אחד, להשתמש בנקודות נוסע מתמיד בכרטיס אחר, ולהזמין חופשה במלון על כרטיס שלישי.

נראה כי זו הסיבה העיקרית להחזיק מספר כרטיסי אשראי, אך כאמור רצוי לבחון, בטווח של שנה את יתרונותיו וחסרונותיו של כל כרטיס. בצד היתרונות תציבו את הכסף שהוא חסך עבורכם – כמה קניות ערכתם דרכו ומה הסכום שחסכתם. האם מדובר בהטבה קבועה (למשל, הנחה קבועה ברשת חנויות כלשהי) או הטבה משתנה (כמו כרטיס מוזל להצגה). בצד החסרונות תציבו כמה עלה לכם הכרטיס בדמי חבר ודמי כרטיס, כמה הוצאות מיותרות הוצאו דרכו, הוצאות שהיו נמנעות אם הוא לא היה ברשותכם. האם כרטיס אשראי זה שימש אתכם ועד כמה.

חישוב זה עבור כל כרטיס יסייע להבין האם באמצעותו חסכתם כסף, וכמה חסכתם. אולי בעצם, בחישוב עלויות שנתי, עלותו היתה גדולה מתועלתו?

לאחר בחינת כל כרטיס אשראי בנפרד, ערכו בחינה כללית של כל כרטיסי האשראי.

בדקו את ההוצאה החודשית בכל כרטיסי האשראי יחד. לפני הבדיקה נסו לשער מה יהיה סכום ההוצאות החודשי. התייחסו גם לסה"כ החובות, כלומר, תשלומים עתידיים, שנצברו לכם על כל כרטיס. נסו לשער גם את גובה החובות האם התוצאה הסופית קרובה לסכום ההוצאות ששיערתם מראש? היתה גבוהה יותר או נמוכה יותר?

אם ההוצאה גבוהה משחשבתם, כנראה יש לכם בעיה בניהול כסף דרך מספר כרטיסי אשראי, וכדאי לצמצם את מספרם. כך גם אם כמות החובות שלכם גבוהה מששיערתם, או שכמות ההוצאות המיותרות גבוהה.

לסיכום, מספר כרטיסי האשראי הרצוי הוא מספר הכרטיסים שקל לכם לנהל דרכם הוצאות ושמאפשרים חיסכון מירבי בהוצאות.