תוכנית חיסכון לכל ילד 2017 – מהלכים לקידום התוכנית

תוכנית חיסכון לכל ילד מתחילה להתגבש. הוחלט שאפיק החיסכון העיקרי ישאר קופת גמל, המעניקה חיסכון לילדים לטווח ארוך, אך נוספה אפשרות להפקדת הכסף בפיקדון בנקאי, העשוי לשמש הן כחיסכון לטווח ארוך והן מתאים לתקופה קצרה יותר. בהתאם לכך פורסמו מכרזים לבחירת הגופים הפיננסים בהם ינוהלו הכספים.

תוכנית "חיסכון לכל ילד" יצאה לדרך ביוני 2016 כאשר השר כחלון חתם על תקנה לפיה ביטוח לאומי יפקיד מידי חודש 50 ש"ח עבור כל ילד בישראל, החל מינואר 2017. הכסף יופקד לקופת גמל או לפיקדון בנקאי, לבחירת ההורים. אם ההורים לא יבחרו לאן להפקיד את הכסף, המדינה תקבע לאן הוא יופקד, לפי כללי ברירת מחדל המתוארים בהמשך.

ההורים רשאים להורות לביטוח לאומי להפקיד 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים של הילד לחיסכון שעל שמו במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד". התוכנית אינה דורשת מההורים פתיחת חשבון בנק מכל סוג שהוא, גם לא חשבון בנק לילדים או חשבון בנק צעיר. אין צורך לברר איפה הכי כדאי לפתוח חשבון בנק או להתלבט מהן האיכויות תוכניות חיסכון לילדים. למרות זאת, מומלץ להורים להיות מעורבים ולהחליט על אפיק החיסכון המתאים לילדיהם, לאחר שיערכו השוואה בין אפיקי החיסכון מבחינת תשואות קופות גמל או ריביות על פקדונות.

ביטוח לאומי הוא האחראי לפתיחת חשבון על שם הילד. ביטוח לאומי יפקיד את הכספים וישלם את דמי הניהול בתוכנית "חיסכון לכל ילד" עד שהילד מגיע לגיל 21. את עיקרי התוכנית, יתרונותיה וחסרונותיה ניתן למצוא במאמר "תוכנית חיסכון לכל ילד מינואר 2017".

כוונת משרד האוצר היא שהורים יקבלו מביטוח לאומי מכתב הסבר על תוכנית "חיסכון לכל ילד" מאמצע נובמבר 2016. המכתב גם יודיע על הזכות לבחור פיקדון או קופת גמל. אפשר לראות מידע על כך באתר הביטוח הלאומי:

https://www.btl.gov.il/benefits/children/HisahoLayeled/Pages/default.aspx

משרד האוצר שחרר במהלך ספטמבר 2016 פרטים על המכרז שנועד לבחור את קופות הגמל והפקדונות אליהם יופקדו הכספים בתוכנית חיסכון לכל ילד:

מה כולל מכרז משרד האוצר?

 • מכרז לבחירת קופות גמל.
 • מכרז לבחירת בנקים בהם ינוהלו הפקדונות.

הזוכים במכרז ינהלו את החיסכון לילדים במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד", בקופת גמל או בפיקדון בנקאי. אפשר להציע הצעות במכרז עד 26.10.16.

דרישות המכרז עבור פיקדון

 • יהיו שלושה מסלולי חיסכון לפיקדון:
  א. מסלול ריבית קבועה לא צמודה למדד.
  ב. מסלול ריבית קבועה צמודה למדד.
  ג. מסלול ריבית משתנה.
 • החוסכים רשאים לבחור בין תוכנית חיסכון לטווח ארוך לבין חיסכון עם נקודות יציאה כל 5 שנים.
 • החוסכים רשאים לעבור בין מסלולי חיסכון.
 • לא יהיו דמי ניהול. הבנק יוכל לגבות את עלויות התפעול. עדיין לא ברור מהו סכום זה.

דרישות המכרז עבור קופת גמל

 • החוסכים יוכלו לבחור בין 5 מסלולי השקעה שונים, בעלי רמת סיכון שונה.
 • החוסכים רשאים לעבור בין מסלולי השקעה.
 • החוסכים רשאים לעבור לקופת גמל אחרת.
 • דמי ניהול מהסכום הנצבר יהיו עד 0.15%

האם ההורים רשאים להפקיד יותר מ- 50 ש"ח לילד במסגרת "חיסכון לכל ילד"?

כרגע הוחלט שלא ניתן להפקיד יותר מ- 50 ש"ח לכל ילד. יש אפשרות שהחלטה זו תשתנה בהמשך, כיוון שקיימת דרישה לאפשר להורים להפקיד עד 100 ש"ח לכל ילד.

האם הורה רשאי לבחור בין פיקדון לבין קופת גמל?

 • הורה רשאי להחליט על התוכנית המדוייקת אליה יופקד הכסף – לאיזו קופת גמל או לאיזה פיקדון יופקד הכסף. לכן מומלץ להורים לבדוק היכן ילדם יחסוך סכום גדול יותר, בפיקדון או קופת גמל. באופן כללי, קופת גמל מיועדת לחיסכון לטווח ארוך ולכן תתאים יותר לילדים המצורפים אליה בגיל צעיר או ילדים שלא יפדו את הכסף בגיל 18 או 21, אלא ימשיכו לחסוך. לאחר מכן, כדאי להשוות תשואות בקופת גמל או ריבית על פקדונות, כדי לבחור את תוכנית חיסכון ממנה הילד ירוויח את המקסימום האפשרי.
 • אם ההורה לא בחר, המדינה מחליטה בשבילו:
  א. כספים עבור ילדים עד גיל 15 יופקדו בקופת גמל מתוך רשימת קופות גמל שיזכו במכרז. ההחלטה לאיזה קופת גמל מבין הזוכות יופקדו הכספים של "חיסכון לכל ילד", תעשה לפי סבב מחזורי, כדי שלכל קופת גמל יועבר מספר שווה של משקיעים.
  ב. כספים עבור ילדים מגיל 15 ואילך יופקדו בפיקדון בנקאי, בבנק שבו מופקדת כיום קצבת הילדים עבורם. אם בנק זה לא זכה במכרז האוצר, יופקדו הכספים בפיקדון באחד הבנקים שכן זכו במכרז. אין צורך בפתיחת חשבון בנק נוסף באותו הבנק או להתלבט איפה הכי כדאי לפתוח חשבון בנק.
  ג. אבל, אם להורה כבר יש ילדים שמופקד עבורם כסף במסגרת "חיסכון לכל ילד", הכספים יופקדו באותה תוכנית חיסכון בה מופקדים הכספים עבור הילד הצעיר מביניהם. החריג הזה מתאים למקרים בהם נולד תינוק לאחר שכבר החלה הפקדת הכספים עבור אחיו הגדולים.
 • לאחר הבחירה, לא ניתן לשנותה. אי אפשר לעבור מקופת גמל לפיקדון או מפיקדון לקופת גמל.
 • ניתן לשנות מסלולי השקעה בקופת גמל ומסלולי חיסכון בפיקדון. מותר גם להחליף קופת גמל.

זה מלחיץ, תוך כמה זמן אני חייב להחליט?

אפשר להירגע. תוכלו להחליט עד ה- 1 ביוני 2017.

הורים לתינוק שנולד לאחר תחילת תוכנית חיסכון לכל ילד, יוכלו להחליט עד ליום שבו ימלאו לו 6 חודשים.

איך מקבלים מידע על החיסכון ואיך מבצעים בו פעולות ושינויים?

יוקם אתר אינטרנט ייעודי שיציג השוואות של כל המסלולים המשתתפים בתוכנית חיסכון לכל ילד.

יוקם גם אתר של הביטוח הלאומי, בו ההורים יעדכנו את החלטותיהם בעניין חיסכון לילדים במסגרת התוכנית.

מגיל 18 הילד אחראי על החיסכון ורשאי גם לקבוע מוטבים בקופת הגמל או הפיקדון.

ממתי ניתן לפדות את הכסף?

 • מגיל 18, עבור אחת המטרות שצויינו בתקנה ובאישור ההורים. כרוך בתשלום מס רווח הון.
 • מגיל 21.
 • בגיל פרישה, כקצבה ואז אין צורך לשלם מס רווח הון, או כסכום חד פעמי.
 • הורה יוכל למשוך כסף של ילד, לפני גיל 18, אם הילד במצב רפואי העלול לגרום לפגיעה בחייו.
 • אם ילד נפטר, חלילה, לאחר גיל 16, הכסף יועבר למוטב לפי תקנון קופת הגמל. אם הכסף הופקד בפיקדון, הכסף יועבר לפי האמור בחוק הירושה.

באמת נתחיל כבר ב-1.1.2017?

הפעלת תוכנית חיסכון לכל ילד תלויה בכמה גורמים עיקריים:

השלמת המכרז ובחירת זוכים.

השלמת כל מערך המחשוב ואתרי האינטרנט הנדרשים לתפעול התוכנית.

השלמת שאר מערך התפעול.

המצב כרגע מעיד כי הגורמים המעורבים מקדמים את התוכנית ומעוניינים בהשלמתה במועד.


קרא על קופות גמל וקרנות פנסיה