הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש - 14286

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.7%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון

יתרות
הפקדות ללא העברות 2.29
משיכת כספים ללא העברות -0.11
העברות בין הקרנות 26.86
צבירה נטו 29.04
יתרת נכסים 31.73

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.7%
תשואה מצטברת לתקופה 8.78%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.89%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 90.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות1.93%612
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.95%6011.24
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות4.5%1429.12
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים46.93%14889.69
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים4.99%1582.84
אג"ח מיועדות22.7%7203.7
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים82.42%24328.57
נכסים לא סחירים17.58%5190.51
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ88.24%27997.31
נכסים בחו"ל ובמט"ח11.76%3731.28

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק