מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש - 14260

פירוט קרן הפנסיה מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש של מיטב גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.54%
דמי ניהול - נכסים 0.1%
עודף גירעון אקטוארי אחרון
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון

יתרות
הפקדות ללא העברות 2.26
משיכת כספים ללא העברות -0.05
העברות בין הקרנות 42.72
צבירה נטו 44.93
יתרת נכסים 48.19

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 1.87%
תשואה מצטברת לתקופה 24.84%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 2.17%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 97.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות66.95%32260.24
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים6.34%3055.89
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0%-1.49
אג"ח מיועדות26.71%12873.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים77.87%35316.13
נכסים לא סחירים22.13%10034.61
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%48187.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0.55

גרף יתרות של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

גרף תשואות של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק