כלל פנסיה משולב סחיר - 14232

פירוט קרן הפנסיה כלל פנסיה משולב סחיר של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.63%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.3
משיכת כספים ללא העברות -0.27
העברות בין הקרנות 6.73
צבירה נטו 6.76
יתרת נכסים 7.46

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.58%
תשואה מצטברת לתקופה 7.17%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.55%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 91.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות3.09%230.47
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.83%1553.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.02%1.54
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.66%2660.14
פיקדונות0.19%14.49
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים14.74%1099.27
קרנות נאמנות1.93%143.72
נכסים אחרים0.49%36.32
אג"ח מיועדות23.06%1719.79
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים79.58%5719.67
נכסים לא סחירים20.42%1468.06
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.67%5047.6
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.33%2411.7

גרף יתרות של כלל פנסיה משולב סחיר

גרף תשואות של כלל פנסיה משולב סחיר
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של כלל פנסיה משולב סחיר

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק