מסלול למקבלי קצבה - 14043

פירוט קרן הפנסיה מסלול למקבלי קצבה של אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1%
דמי ניהול - נכסים 0.195%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.8%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -0.16
העברות בין הקרנות 1.55
צבירה נטו 1.39
יתרת נכסים 3.59

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.85%
תשואה מצטברת לתקופה 10.66%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.14%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 92.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות2.48%89.1
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות14.58%524.2
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות21.19%761.59
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים19.41%697.74
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.56%-20.19
אג"ח מיועדות42.91%1542.41
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.79%2072.63
נכסים לא סחירים2.21%46.81
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ99.61%3580.74
נכסים בחו"ל ובמט"ח0.39%14.11

גרף יתרות של מסלול למקבלי קצבה

גרף תשואות של מסלול למקבלי קצבה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מסלול למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק