מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 13909

פירוט קרן הפנסיה מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של מור גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מור גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1%
דמי ניהול - נכסים 0.22%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.11%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 213.42
משיכת כספים ללא העברות -15.76
העברות בין הקרנות 845.65
צבירה נטו 1043.31
יתרת נכסים 1985.02

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.97%
תשואה מצטברת לתקופה 12.26%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.08%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 85.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות6.59%130721.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.36%324838.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.58%11537.92
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות15.41%305965.39
פיקדונות0%0
הלוואות0.68%13409.87
מזומנים ושווי מזומנים22.31%442920.51
קרנות נאמנות5.58%110797.64
נכסים אחרים5.39%107048.08
אג"ח מיועדות27.09%537783.99
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.71%1313749.73
נכסים לא סחירים15.29%237153.51
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.19%1572007.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.81%413015.53

גרף יתרות של מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק