רשף עד 50 - 9799

קופת גמל רשף עד 50 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 20/10/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.3%

יתרות
הפקדות ללא העברות 33.94
משיכת כספים ללא העברות -16.24
העברות בין הקופות -28.48
צבירה נטו -10.78
יתרת נכסים 900

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.92%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 11.58%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.47%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.42%
תשואה מצטברת 5 שנים 32.3%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.98%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.76%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.23%
סטיית תקן 60 חודשים 2.79%
אלפא שנתית 0.48%
שארפ ענף 0.49%
שארפ כל הקופות 0.46%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.48%
יחס נזילות 81.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות7.56%68030.04
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.4%147560.04
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.6%5356.82
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות41.17%370565.43
פיקדונות1.37%12343.13
הלוואות8%71959.28
מזומנים ושווי מזומנים12.81%115251.99
קרנות נאמנות4.08%36758.35
נכסים אחרים8.02%72171.56
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים80.85%727644.65
נכסים לא סחירים19.15%172351.99
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ54.88%493901.53
נכסים בחו"ל ובמט"ח45.12%406095.11

גרף יתרות של רשף עד 50

גרף תשואות של רשף עד 50
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של רשף עד 50

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק