הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים - 9418

קופת גמל מרכזית לפיצויים הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 10/8/2015
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.11%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -0
העברות בין הקופות 0
צבירה נטו 0
יתרת נכסים 243.14

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 88%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות20.25%49228.27
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות35.03%85181.14
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.65%1570.51
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות24.44%59415.9
פיקדונות-1.18%-2863.19
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים16.82%40896.67
קרנות נאמנות3.75%9122.45
נכסים אחרים0.24%583.54
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.65%244717
נכסים לא סחירים-0.65%-1581.71
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.48%176233.16
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.52%66902.13

גרף יתרות של הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים

גרף תשואות של הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק