מגדל השתלמות בניהול אישי IRA - 8890

קרן השתלמות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 2/4/2015
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.23%

יתרות
הפקדות ללא העברות 5.73
משיכת כספים ללא העברות -1.95
העברות בין הקופות 7.21
צבירה נטו 10.99
יתרת נכסים 111.4

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0%
תשואה מצטברת 3 שנים 0%
תשואה מצטברת 5 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0%
סטיית תקן 60 חודשים 0%
אלפא שנתית -1.32%
שארפ ענף -0.77%
שארפ כל הקופות -0.75%
שארפ ריבית חסרת סיכון -3.41%
יחס נזילות 94.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.52%575.67
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות1.51%1681.58
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0.87
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות72.2%80433.37
פיקדונות0.02%21.14
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים7.15%7970.33
קרנות נאמנות14.59%16252.72
נכסים אחרים4.01%4464.86
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים96.84%107875.92
נכסים לא סחירים3.16%3524.61
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ38.12%42467.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח61.88%68933.01

גרף יתרות של מגדל השתלמות בניהול אישי IRA

גרף תשואות של מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל השתלמות בניהול אישי IRA

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק