מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות - 8885

קרן השתלמות מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 24/3/2015
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.47%

יתרות
הפקדות ללא העברות 12.63
משיכת כספים ללא העברות -23.71
העברות בין הקופות 48.26
צבירה נטו 37.18
יתרת נכסים 434.52

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.31%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.8%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.26%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.3%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.9%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.37%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.2%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.6%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.35%
סטיית תקן 60 חודשים 1.5%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ ענף -0.45%
שארפ כל הקופות -0.39%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.45%
יחס נזילות 83%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.9%134284.98
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.48%119399.06
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.77%12037.39
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות15.85%68855.53
פיקדונות0%0
הלוואות10.23%44464.35
מזומנים ושווי מזומנים3.39%14709.58
קרנות נאמנות3.47%15091
נכסים אחרים5.91%25680.45
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים81.78%355356.23
נכסים לא סחירים18.22%79166.1
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.3%305464.5
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.7%129057.83

גרף יתרות של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

גרף תשואות של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק