אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות - 8679

קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות של אנליסט קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 17/11/2014
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.41%

יתרות
הפקדות ללא העברות 6.12
משיכת כספים ללא העברות -6.8
העברות בין הקופות -7.49
צבירה נטו -8.17
יתרת נכסים 253.53

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.25%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.07%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.16%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.22%
תשואה מצטברת 3 שנים 5.83%
תשואה מצטברת 5 שנים 14%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.91%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.66%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.18%
סטיית תקן 60 חודשים 1.49%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.74%
שארפ כל הקופות -0.7%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.27%
יחס נזילות 92.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות42.67%108176.52
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות34.14%86555.08
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.72%1817.38
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות14.96%37923.5
פיקדונות0%0
הלוואות0.05%131.8
מזומנים ושווי מזומנים6.64%16844.16
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.82%2082.12
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.53%249801.68
נכסים לא סחירים1.47%3728.88
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ81.84%207484.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח18.16%46045.77

גרף יתרות של אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

גרף תשואות של אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק