מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה - 769

קופת גמל מרכזית לפיצויים מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 25/12/2001
התמחות ראשית הלכתי
דמי ניהול 0.81%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -0.12
העברות בין הקופות -0.07
צבירה נטו -0.19
יתרת נכסים 3.92

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.21%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.5%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.36%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.11%
תשואה מצטברת 5 שנים 24.27%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.26%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.44%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.4%
סטיית תקן 60 חודשים 1.89%
אלפא שנתית -0.72%
שארפ ענף -0.54%
שארפ כל הקופות -0.6%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.62%
יחס נזילות 95.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות41.88%1642.36
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.3%717.52
אג"ח קונצרניות לא סחירות9.46%370.85
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות12%470.7
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים18.24%715.42
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.12%4.61
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים90.62%3553.76
נכסים לא סחירים9.38%367.7
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ90.11%3533.78
נכסים בחו"ל ובמט"ח9.89%387.68

גרף יתרות של מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

גרף תשואות של מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור