הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח - 716

קרן השתלמות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 9/5/2001
התמחות ראשית
דמי ניהול 0.66%

יתרות
הפקדות ללא העברות 48.73
משיכת כספים ללא העברות -57.39
העברות בין הקופות -67.34
צבירה נטו -76
יתרת נכסים 721.38

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.28%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.46%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.06%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.19%
תשואה מצטברת 3 שנים 2.26%
תשואה מצטברת 5 שנים 11.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.75%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.26%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.99%
סטיית תקן 60 חודשים 1.16%
אלפא שנתית 0.36%
שארפ ענף -0.88%
שארפ כל הקופות -0.85%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.03%
יחס נזילות 82.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות33.16%239225.87
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות46.15%332879.99
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.64%19054.97
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות-0.07%-517.65
פיקדונות0%0
הלוואות9.65%69583.98
מזומנים ושווי מזומנים3.18%22925.01
קרנות נאמנות1.67%12050.1
נכסים אחרים3.63%26174.99
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.15%607025.27
נכסים לא סחירים15.85%114351.98
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.94%605499.73
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.06%115877.52

גרף יתרות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח

גרף תשואות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק