הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר - 715

קרן השתלמות הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 9/5/2001
התמחות ראשית שיקלי
דמי ניהול 0.6%

יתרות
הפקדות ללא העברות 23.1
משיכת כספים ללא העברות -30.93
העברות בין הקופות -52.81
צבירה נטו -60.64
יתרת נכסים 301.33

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.21%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.16%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.1%
תשואה מצטברת 3 שנים 5.77%
תשואה מצטברת 5 שנים 6.41%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.89%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.25%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.19%
סטיית תקן 60 חודשים 0.16%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.53%
שארפ כל הקופות -0.51%
שארפ ריבית חסרת סיכון -0.63%
יחס נזילות 95.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות68.17%205432.94
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.72%68466.47
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות2.27%6835.7
מזומנים ושווי מזומנים5.8%17480.58
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים1.03%3116.91
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים96.7%291379.99
נכסים לא סחירים3.3%9952.61
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%301332.6
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר

גרף תשואות של הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק