הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית - 682

קופת גמל מרכזית לפיצויים הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 22/8/2000
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.43%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -10.07
העברות בין הקופות -0.81
צבירה נטו -10.88
יתרת נכסים 74.75

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 90%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות39.38%29434.12
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות33.49%25033.58
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.91%681.65
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות13.24%9896.05
פיקדונות0%0
הלוואות0.1%77.67
מזומנים ושווי מזומנים14.48%10824.15
קרנות נאמנות0.26%197.97
נכסים אחרים-1.87%-1397.9
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.73%73795.05
נכסים לא סחירים1.27%952.24
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.96%64998.15
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.04%9749.14

גרף יתרות של הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית

גרף תשואות של הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית- סנונית

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק