אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות - 588

קופת גמל מרכזית לפיצויים אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1997
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.69%

יתרות
הפקדות ללא העברות -0.19
משיכת כספים ללא העברות -14.04
העברות בין הקופות 23.37
צבירה נטו 9.14
יתרת נכסים 213.05

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.54%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 6.72%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.5%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.43%
תשואה מצטברת 3 שנים 19.53%
תשואה מצטברת 5 שנים 29.3%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.13%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.27%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.52%
סטיית תקן 60 חודשים 1.23%
אלפא שנתית 0.72%
שארפ ענף -0.44%
שארפ כל הקופות -0.48%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.23%
יחס נזילות 87.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות54.03%115118.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות7.38%15727.26
אג"ח קונצרניות לא סחירות7.33%15609.56
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות7.91%16856.67
פיקדונות-0.09%-201.6
הלוואות1.13%2417.51
מזומנים ושווי מזומנים11.86%25265.88
קרנות נאמנות2.24%4765.38
נכסים אחרים8.21%17493.06
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים82.96%176742.98
נכסים לא סחירים17.04%36309.74
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ81.05%172682.64
נכסים בחו"ל ובמט"ח18.95%40370.09

גרף יתרות של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

גרף תשואות של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק