הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות - 416

קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1978
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.64%

יתרות
הפקדות ללא העברות 124.56
משיכת כספים ללא העברות -130.52
העברות בין הקופות -119.19
צבירה נטו -125.15
יתרת נכסים 2124.35

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.19%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.34%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.29%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.32%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.97%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.84%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.53%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.86%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.48%
סטיית תקן 60 חודשים 1.2%
אלפא שנתית 0.6%
שארפ ענף -0.35%
שארפ כל הקופות -0.34%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.8%
יחס נזילות 74.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות27.8%590505.61
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.1%342001.09
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.06%22518.65
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות14.56%309317.38
פיקדונות0.12%2521.33
הלוואות21.81%463295.52
מזומנים ושווי מזומנים5.46%115923.99
קרנות נאמנות3.47%73729.39
נכסים אחרים9.63%204533.67
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים64.35%1366955.51
נכסים לא סחירים35.65%757391.12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.26%1535084.39
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.74%589262.24

גרף יתרות של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

גרף תשואות של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור