שיבולת-תגמולים - 372

קופת גמל שיבולת-תגמולים של שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 1/10/1976
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.17%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -3.61
העברות בין הקופות -17.3
צבירה נטו -20.91
יתרת נכסים 898.61

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.23%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.77%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.2%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.2%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.65%
תשואה מצטברת 5 שנים 12.87%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.49%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.45%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.09%
סטיית תקן 60 חודשים 0.88%
אלפא שנתית -0.36%
שארפ ענף -0.35%
שארפ כל הקופות -0.36%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.68%
יחס נזילות 83.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.78%276571.41
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות49.65%446129.22
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.71%33376.96
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.95%8553.09
פיקדונות0%0
הלוואות3.69%33202.25
מזומנים ושווי מזומנים0.87%7780.78
קרנות נאמנות1.32%11834.44
נכסים אחרים9.03%81165.64
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.74%752532.85
נכסים לא סחירים16.26%146080.94
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ97.08%872408.8
נכסים בחו"ל ובמט"ח2.92%26204.99

גרף יתרות של שיבולת-תגמולים

גרף תשואות של שיבולת-תגמולים
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של שיבולת-תגמולים

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור