נייר אמריקאי - 328

קופת גמל נייר אמריקאי של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.43%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.86
משיכת כספים ללא העברות -1.92
העברות בין הקופות -4.3
צבירה נטו -5.36
יתרת נכסים 55.17

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.53%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 6.53%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.42%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.41%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.3%
תשואה מצטברת 5 שנים 28.17%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.16%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.09%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.12%
סטיית תקן 60 חודשים 1.69%
אלפא שנתית 1.56%
שארפ ענף 0.74%
שארפ כל הקופות 0.63%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.85%
יחס נזילות 86.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות25.26%13934.26
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.62%11925.41
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.01%1111.59
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות32.4%17876.66
פיקדונות0%0
הלוואות0.34%188.98
מזומנים ושווי מזומנים6.43%3550.01
קרנות נאמנות3.85%2122.63
נכסים אחרים8.08%4457.86
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים92.53%51046.35
נכסים לא סחירים7.47%4121.06
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ68.12%37582.4
נכסים בחו"ל ובמט"ח31.88%17585

גרף יתרות של נייר אמריקאי

גרף תשואות של נייר אמריקאי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של נייר אמריקאי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור