הפניקס גמל בניהול אישי - 2023

קופת גמל הפניקס גמל בניהול אישי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 30/11/2011
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.18%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -0.43
העברות בין הקופות 0.01
צבירה נטו -0.42
יתרת נכסים 1328.17

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0%
תשואה מצטברת 3 שנים 0%
תשואה מצטברת 5 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0%
סטיית תקן 60 חודשים 0%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.61%
שארפ כל הקופות -0.61%
שארפ ריבית חסרת סיכון -13.58%
יחס נזילות 78.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות6.89%91514.38
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות52.46%696728.45
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות16.11%214013.13
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים9.3%123493.81
קרנות נאמנות0.45%5951.75
נכסים אחרים14.79%196469.38
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים85.21%1131701.52
נכסים לא סחירים14.79%196469.38
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ2.09%27814.17
נכסים בחו"ל ובמט"ח97.91%1300356.74

גרף יתרות של הפניקס גמל בניהול אישי

גרף תשואות של הפניקס גמל בניהול אישי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס גמל בניהול אישי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור