מגדל השתלמות אג"ח - 199

קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 1/9/1996
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.64%

יתרות
הפקדות ללא העברות 11.21
משיכת כספים ללא העברות -14.15
העברות בין הקופות -13.18
צבירה נטו -16.12
יתרת נכסים 182.35

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.24%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -2.81%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.05%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.1%
תשואה מצטברת 3 שנים 1.95%
תשואה מצטברת 5 שנים 6.36%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.65%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.24%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.97%
סטיית תקן 60 חודשים 1.18%
אלפא שנתית -0.36%
שארפ ענף -0.72%
שארפ כל הקופות -0.69%
שארפ ריבית חסרת סיכון -0.06%
יחס נזילות 84.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות36.24%66080.74
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות42.13%76825.12
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.41%2568.26
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%4.9
פיקדונות0%0
הלוואות13.56%24725.8
מזומנים ושווי מזומנים5.3%9655.62
קרנות נאמנות1.23%2238.69
נכסים אחרים0.14%251.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.89%154801.36
נכסים לא סחירים15.11%27549.13
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ87.17%158960.76
נכסים בחו"ל ובמט"ח12.83%23389.73

גרף יתרות של מגדל השתלמות אג"ח

גרף תשואות של מגדל השתלמות אג"ח
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל השתלמות אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק