אקסלנס תגמולים בניהול אישי - 1541

קופת גמל אקסלנס תגמולים בניהול אישי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 18/7/2011
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.24%

יתרות
הפקדות ללא העברות 9.76
משיכת כספים ללא העברות -0.88
העברות בין הקופות 1.26
צבירה נטו 10.14
יתרת נכסים 82.84

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.13%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -1.5%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.02%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.03%
תשואה מצטברת 3 שנים 0.75%
תשואה מצטברת 5 שנים 1.9%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0.38%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.97%
סטיית תקן 60 חודשים 1.64%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.85%
שארפ כל הקופות -0.87%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.06%
יחס נזילות 88%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.43%355.9
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.23%9304.13
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.02%15.18
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות54.93%45505.34
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים11.91%9863.92
קרנות נאמנות11.52%9542.32
נכסים אחרים9.96%8250.91
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים91.27%75607.7
נכסים לא סחירים8.73%7230.01
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ57.04%47253.98
נכסים בחו"ל ובמט"ח42.96%35583.72

גרף יתרות של אקסלנס תגמולים בניהול אישי

גרף תשואות של אקסלנס תגמולים בניהול אישי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס תגמולים בניהול אישי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור