פסגות גמל בניהול אישי - 1514

קופת גמל פסגות גמל בניהול אישי של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 3/8/2010
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.17%

יתרות
הפקדות ללא העברות 87.47
משיכת כספים ללא העברות -1.37
העברות בין הקופות 87.48
צבירה נטו 173.58
יתרת נכסים 555.09

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0%
תשואה מצטברת 3 שנים 0%
תשואה מצטברת 5 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0%
סטיית תקן 60 חודשים 0%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.61%
שארפ כל הקופות -0.61%
שארפ ריבית חסרת סיכון -13.58%
יחס נזילות 58%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.13%702.71
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות3.21%17815.35
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות3.85%21367.37
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים10.85%60205.31
קרנות נאמנות21.29%118161.41
נכסים אחרים60.68%336839.2
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים39.34%218354.68
נכסים לא סחירים60.66%336736.67
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ16.62%92254.77
נכסים בחו"ל ובמט"ח83.38%462836.58

גרף יתרות של פסגות גמל בניהול אישי

גרף תשואות של פסגות גמל בניהול אישי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גמל בניהול אישי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור