הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות - 15040

קופת גמל הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 31/12/2023
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 2.92
משיכת כספים ללא העברות -0
העברות בין הקופות 27.57
צבירה נטו 30.49
יתרת נכסים 31.94

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 100%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.09%29.87
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות91.27%29153.84
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים3.98%1271.32
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים4.66%1488.92
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים95.34%30455.04
נכסים לא סחירים4.66%1488.91
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ8.63%2758.25
נכסים בחו"ל ובמט"ח91.37%29185.7

גרף יתרות של הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות

גרף תשואות של הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק