מיטב השתלמות בניהול אישי - 1487

קרן השתלמות מיטב השתלמות בניהול אישי של מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 24/12/2009
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.27%

יתרות
הפקדות ללא העברות 169.95
משיכת כספים ללא העברות -51.82
העברות בין הקופות 238.54
צבירה נטו 356.67
יתרת נכסים 2612.08

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0%
תשואה מצטברת 3 שנים 0%
תשואה מצטברת 5 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0%
סטיית תקן 60 חודשים 0%
אלפא שנתית -0.6%
שארפ ענף -0.5%
שארפ כל הקופות -0.48%
שארפ ריבית חסרת סיכון -2.15%
יחס נזילות 73.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות1.56%40663.3
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות5.71%149254.6
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.02%561.32
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.67%879393.18
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים14.83%387460.15
קרנות נאמנות11.49%300229.66
נכסים אחרים32.71%854518.66
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים68.5%1789260.4
נכסים לא סחירים31.5%822820.48
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ53.51%1397621.88
נכסים בחו"ל ובמט"ח46.49%1214459

גרף יתרות של מיטב השתלמות בניהול אישי

גרף תשואות של מיטב השתלמות בניהול אישי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב השתלמות בניהול אישי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק