כלל השתלמות כללי פאסיבי - 14680

קרן השתלמות כלל השתלמות כללי פאסיבי של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 30/4/2023
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 5.8
משיכת כספים ללא העברות -1.36
העברות בין הקופות 92.33
צבירה נטו 96.77
יתרת נכסים 101.82

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 99.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות42.2%42967.3
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.86%37528.32
פיקדונות0%0
הלוואות0.24%247.03
מזומנים ושווי מזומנים21.06%21444.55
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.36%-363.13
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.8%101622
נכסים לא סחירים0.2%202.06
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ0.91%927.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח99.09%100896.64

גרף יתרות של כלל השתלמות כללי פאסיבי

גרף תשואות של כלל השתלמות כללי פאסיבי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של כלל השתלמות כללי פאסיבי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק