הראל גמל- משולב סחיר - 14202

קופת גמל הראל גמל- משולב סחיר של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/2023
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.48%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1.05
משיכת כספים ללא העברות -0.39
העברות בין הקופות 48.31
צבירה נטו 48.97
יתרת נכסים 54.25

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.42%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.12%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 89.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות11.19%6072.37
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות32.02%17369.9
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות20.83%11302.23
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים13.81%7490.13
קרנות נאמנות20.38%11054.42
נכסים אחרים1.77%958.51
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.67%52982.69
נכסים לא סחירים2.33%1264.88
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ23.11%12536.11
נכסים בחו"ל ובמט"ח76.89%41711.46

גרף יתרות של הראל גמל- משולב סחיר

גרף תשואות של הראל גמל- משולב סחיר
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל גמל- משולב סחיר

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק