אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות - 1417

קופת גמל מרכזית לפיצויים אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 26/11/2008
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.82%

יתרות
הפקדות ללא העברות -0.04
משיכת כספים ללא העברות -5.75
העברות בין הקופות 0.12
צבירה נטו -5.67
יתרת נכסים 27.55

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.39%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.82%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.31%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.97%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.46%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.84%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.31%
סטיית תקן 60 חודשים 1.07%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.09%
שארפ כל הקופות -0.12%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.96%
יחס נזילות 81%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות50.14%13815.01
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות13.68%3767.84
אג"ח קונצרניות לא סחירות15.9%4381.36
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות1.31%361.82
פיקדונות0.1%28.81
הלוואות3.85%1061.18
מזומנים ושווי מזומנים7.1%1955.07
קרנות נאמנות0.51%141.39
נכסים אחרים7.4%2039.51
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים71.42%19676.85
נכסים לא סחירים28.58%7875.12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ80.24%22108.22
נכסים בחו"ל ובמט"ח19.76%5443.75

גרף יתרות של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

גרף תשואות של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור