גל להשקעה מניות מניות - 14119

קופת גמל גל להשקעה מניות מניות של גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
תאריך הקמה 31/7/2022
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.21
משיכת כספים ללא העברות -0
העברות בין הקופות 0
צבירה נטו 0.21
יתרת נכסים 0.21

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 100%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות91.85%197.15
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים8.16%17.52
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.02%-0.04
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.02%214.67
נכסים לא סחירים-0.02%-0.04
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ74.12%159.08
נכסים בחו"ל ובמט"ח25.88%55.55

גרף יתרות של גל להשקעה מניות מניות

גרף תשואות של גל להשקעה מניות מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של גל להשקעה מניות מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק