גל להשקעה כללי כללי - 14118

קופת גמל גל להשקעה כללי כללי של גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
תאריך הקמה 31/7/2022
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.99
משיכת כספים ללא העברות -0.09
העברות בין הקופות 0.25
צבירה נטו 1.15
יתרת נכסים 1.18

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 100%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.15%309.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות22.66%268.08
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות38.16%451.49
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים13.04%154.24
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.01%-0.1
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.01%1183.21
נכסים לא סחירים-0.01%-0.1
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.7%942.91
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.3%240.19

גרף יתרות של גל להשקעה כללי כללי

גרף תשואות של גל להשקעה כללי כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של גל להשקעה כללי כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק