מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח - 1385

קרן השתלמות מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח של החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
תאריך הקמה 30/10/2008
התמחות ראשית
דמי ניהול 0.6%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1
משיכת כספים ללא העברות -1.62
העברות בין הקופות -2.05
צבירה נטו -2.67
יתרת נכסים 20.85

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.42%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.1%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.24%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.23%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.13%
תשואה מצטברת 5 שנים 14.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.96%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.82%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.31%
סטיית תקן 60 חודשים 0.53%
אלפא שנתית 1.08%
שארפ ענף -0.41%
שארפ כל הקופות -0.39%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.66%
יחס נזילות 89.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות75.1%15655
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות5.84%1218.24
מזומנים ושווי מזומנים5.15%1074.39
קרנות נאמנות4.12%859.47
נכסים אחרים9.78%2038.73
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.38%17588.85
נכסים לא סחירים15.62%3256.96
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.61%18054.18
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.39%2791.63

גרף יתרות של מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח

גרף תשואות של מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק