מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר - 1370

קרן השתלמות מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 7/10/2008
התמחות ראשית שיקלי
דמי ניהול 0.5%

יתרות
הפקדות ללא העברות 13.33
משיכת כספים ללא העברות -29.55
העברות בין הקופות 213.68
צבירה נטו 197.46
יתרת נכסים 284.21

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.05%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.55%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.03%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.02%
תשואה מצטברת 3 שנים 1.2%
תשואה מצטברת 5 שנים 1.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0.3%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.06%
סטיית תקן 60 חודשים 0.05%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.66%
שארפ כל הקופות -0.65%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.57%
יחס נזילות 95.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות83.93%238523.87
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות5.52%15686.46
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות9.33%26505.32
מזומנים ושווי מזומנים1.26%3567.65
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.03%-76.03
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים90.7%257777.97
נכסים לא סחירים9.3%26429.29
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%284207.26
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

גרף תשואות של מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור