כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד - 1348

קרן השתלמות כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 30/7/2008
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.58%

יתרות
הפקדות ללא העברות 19.93
משיכת כספים ללא העברות -23.13
העברות בין הקופות -28.83
צבירה נטו -32.03
יתרת נכסים 239.54

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.35%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.3%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.1%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.15%
תשואה מצטברת 3 שנים 3.74%
תשואה מצטברת 5 שנים 9.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 1.23%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.84%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.88%
סטיית תקן 60 חודשים 1.04%
אלפא שנתית 0%
שארפ ענף -0.77%
שארפ כל הקופות -0.75%
שארפ ריבית חסרת סיכון -0.03%
יחס נזילות 86.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות44.31%106150.92
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות31.42%75260.54
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.3%7916.75
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.05%111.92
פיקדונות0.12%299.28
הלוואות7.21%17274.02
מזומנים ושווי מזומנים6.65%15927.94
קרנות נאמנות3.36%8053.14
נכסים אחרים3.57%8544.05
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים85.88%205710.78
נכסים לא סחירים14.12%33827.78
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ88.16%211183.7
נכסים בחו"ל ובמט"ח11.84%28354.87

גרף יתרות של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

גרף תשואות של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק