הראל קופה לפנסיה תקציבית - 1296

קופת גמל מרכזית לפיצויים הראל קופה לפנסיה תקציבית של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 21/1/2008
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 1.27%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1.82
משיכת כספים ללא העברות -0.71
העברות בין הקופות 0
צבירה נטו 1.11
יתרת נכסים 26.65

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.3%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 16.76%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.61%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.5%
תשואה מצטברת 3 שנים 24.27%
תשואה מצטברת 5 שנים 34.78%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.51%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.15%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.17%
סטיית תקן 60 חודשים 1.75%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ ענף -0.36%
שארפ כל הקופות -0.38%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.07%
יחס נזילות 83.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות22.97%6120.9
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות14.05%3743.65
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.72%192.94
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.38%7831.25
פיקדונות0.28%73.83
הלוואות19.03%5070.57
מזומנים ושווי מזומנים6.64%1769.25
קרנות נאמנות5.23%1393.6
נכסים אחרים1.71%456.03
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים78.71%20977.51
נכסים לא סחירים21.29%5674.51
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ71.82%19141.93
נכסים בחו"ל ובמט"ח28.18%7510.09

גרף יתרות של הראל קופה לפנסיה תקציבית

גרף תשואות של הראל קופה לפנסיה תקציבית
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל קופה לפנסיה תקציבית

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק