קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי כללי - 12905

קופת גמל קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי כללי של חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
תאריך הקמה 1/8/2021
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול

יתרות
הפקדות ללא העברות 10.62
משיכת כספים ללא העברות -0.63
העברות בין הקופות 0.8
צבירה נטו 10.79
יתרת נכסים 10.04

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 99.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות20.33%2041.12
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות17.92%1799.11
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות54.01%5422.24
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים7.62%765.19
קרנות נאמנות0.14%14.51
נכסים אחרים-0.02%-2.14
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.02%10042.16
נכסים לא סחירים-0.02%-2.14
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.56%7084.03
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.44%2956

גרף יתרות של קופה להשקעה האוניברסיטה העברית  כללי כללי

גרף תשואות של קופה להשקעה האוניברסיטה העברית  כללי כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קופה להשקעה האוניברסיטה העברית  כללי כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק