מקפת דמי מחלה - 1161

קופת גמל מקפת דמי מחלה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 28/12/2005
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.42%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.04
משיכת כספים ללא העברות -0.73
העברות בין הקופות 0
צבירה נטו -0.69
יתרת נכסים 43.02

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.11%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 1.36%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.28%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.31%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.44%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.23%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.37%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.75%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.15%
סטיית תקן 60 חודשים 1.75%
אלפא שנתית 0.36%
שארפ ענף 0%
שארפ כל הקופות -0.07%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.51%
יחס נזילות 89%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות16.89%7264.55
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות31.97%13751.47
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.9%388.2
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות28.13%12100.96
פיקדונות0%0
הלוואות3.06%1316.63
מזומנים ושווי מזומנים12.04%5180.42
קרנות נאמנות5.72%2461.79
נכסים אחרים1.28%551.58
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים95.22%40959.85
נכסים לא סחירים4.78%2055.74
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ65.32%28096.82
נכסים בחו"ל ובמט"ח34.68%14918.77

גרף יתרות של מקפת דמי מחלה

גרף תשואות של מקפת דמי מחלה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מקפת דמי מחלה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור