מבטחים חופשה חגים והבראה - 1154

קופת גמל מבטחים חופשה חגים והבראה של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מטרה אחרת
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 3/11/2005
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 1.84%

יתרות
הפקדות ללא העברות 16.9
משיכת כספים ללא העברות -10.45
העברות בין הקופות 0
צבירה נטו 6.45
יתרת נכסים 97.01

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.08%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -0.99%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.2%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.61%
תשואה מצטברת 5 שנים 15.9%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.47%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.97%
סטיית תקן 60 חודשים 1.58%
אלפא שנתית -0.6%
שארפ ענף -0.19%
שארפ כל הקופות -1.02%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.41%
יחס נזילות 89.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות31.55%30606.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות33.41%32409.7
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.4%1358.12
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.59%17062.41
פיקדונות0%0
הלוואות2.65%2571.66
מזומנים ושווי מזומנים6.94%6734.09
קרנות נאמנות5.57%5399.02
נכסים אחרים0.89%865.7
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים94.95%92105.25
נכסים לא סחירים5.05%4902.16
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.77%70593.63
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.23%26413.79

גרף יתרות של מבטחים חופשה חגים והבראה

גרף תשואות של מבטחים חופשה חגים והבראה
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מבטחים חופשה חגים והבראה

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור