מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11321

קופת גמל מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


חזרה לדף השוואת קופות גמל ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית מודל חכ"מ אחר
דמי ניהול 0%

יתרות
הפקדות ללא העברות 69.71
משיכת כספים ללא העברות -13.43
העברות בין הקופות -2.44
צבירה נטו 53.84
יתרת נכסים 419.01

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.15%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -1.78%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.17%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.14%
תשואה מצטברת 3 שנים 6.13%
תשואה מצטברת 5 שנים 8.65%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.67%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.96%
סטיית תקן 60 חודשים 1.28%
אלפא שנתית -0.48%
שארפ ענף -0.41%
שארפ כל הקופות -0.58%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.12%
יחס נזילות 78.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.3%126970.08
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.29%84997.02
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.24%5182.74
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות13.04%54636
פיקדונות0.63%2654.26
הלוואות13.93%58386.41
מזומנים ושווי מזומנים6.21%26032.89
קרנות נאמנות2.47%10344.97
נכסים אחרים11.89%49806.71
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים71.51%299630.49
נכסים לא סחירים28.49%119380.58
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ73.69%308760.45
נכסים בחו"ל ובמט"ח26.31%110250.62

גרף יתרות של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

גרף תשואות של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק