אלטשולר שחם פיצויים כללי - 1094

קופת גמל מרכזית לפיצויים אלטשולר שחם פיצויים כללי של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 22/12/2004
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.68%

יתרות
הפקדות ללא העברות -0.87
משיכת כספים ללא העברות -42.44
העברות בין הקופות -2.62
צבירה נטו -45.93
יתרת נכסים 732.28

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.56%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 6.88%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.62%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.45%
תשואה מצטברת 3 שנים 25.1%
תשואה מצטברת 5 שנים 30.67%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.75%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.5%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.23%
סטיית תקן 60 חודשים 1.39%
אלפא שנתית 2.52%
שארפ ענף 1.6%
שארפ כל הקופות 1.49%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.19%
יחס נזילות 84.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות37.94%277791.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות7.19%52681.07
אג"ח קונצרניות לא סחירות6.78%49659.13
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות27.33%200167.93
פיקדונות0.75%5511.18
הלוואות1.86%13598.11
מזומנים ושווי מזומנים7.1%51977.3
קרנות נאמנות3.15%23049.47
נכסים אחרים7.9%57846
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים80.59%590139.74
נכסים לא סחירים19.41%142142.15
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ75.7%554368.05
נכסים בחו"ל ובמט"ח24.3%177913.84

גרף יתרות של אלטשולר שחם פיצויים כללי

גרף תשואות של אלטשולר שחם פיצויים כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פיצויים כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו