ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות - 1038

קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 11/10/2004
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.75%

יתרות
הפקדות ללא העברות 366.26
משיכת כספים ללא העברות -291.69
העברות בין הקופות -878.57
צבירה נטו -804
יתרת נכסים 5422.15

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.84%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 10.63%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.47%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.4%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.33%
תשואה מצטברת 5 שנים 27.4%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.77%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.96%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.76%
סטיית תקן 60 חודשים 1.39%
אלפא שנתית 0.36%
שארפ ענף -0.7%
שארפ כל הקופות -0.66%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.05%
יחס נזילות 86.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות36.22%1964103.05
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.74%1124820.54
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.35%181603.31
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות9.66%523791.17
פיקדונות-0.56%-30243.73
הלוואות4.26%231225.64
מזומנים ושווי מזומנים21.88%1186202.96
קרנות נאמנות0.24%13272.36
נכסים אחרים4.19%227372.55
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.65%4861081.89
נכסים לא סחירים10.35%561065.96
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ89.45%4850256.36
נכסים בחו"ל ובמט"ח10.55%571891.5

גרף יתרות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

גרף תשואות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק