הפניקס -קרן י' - 7012

פירוט ביטוח המנהלים הפניקס -קרן י' של הפניקס כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
שם חברה מנהלת הפניקס חברה לביטוח
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 2.45%
יתרת נכסים 28446.8482

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.2%
תשואה מצטברת לתקופה 2.4%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.39%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.47%
תשואה מצטברת 3 שנים 15%
תשואה מצטברת 5 שנים 32.27%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.77%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.75%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.2%
סטיית תקן 60 חודשים 1.8%
אלפא שנתית 2.52%
שארפ תשואה חציונית ענף 1.15%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.73%
יחס נזילות 68.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים13.67%3887.82
אג"ח ממשלתיות סחירות4.58%1302.79
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.18%4601.35
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות25.08%7134.52
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.35%669.4
פיקדונות0.97%275.43
נכסים אחרים22.06%6276.68
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים60.8%17296.33
נכסים לא סחירים39.2%11150.52
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.14%18246.71
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.86%10200.14המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור