איילון-קרן י' חדשה - 46013

פירוט ביטוח המנהלים איילון-קרן י' חדשה של איילון כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת איילון
דמי ניהול - הפקדות 6.39%
דמי ניהול - נכסים 1.02%
יתרת נכסים 450.5541

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.14%
תשואה מצטברת לתקופה 1.73%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.3%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים 11.43%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.05%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.67%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.07%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.13%
סטיית תקן 60 חודשים 1.76%
אלפא שנתית 1.32%
שארפ תשואה חציונית ענף -0.62%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.55%
יחס נזילות 80.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים3.59%16.16
אג"ח ממשלתיות סחירות15.03%67.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות25.2%113.53
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31%139.69
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.3%14.87
נכסים אחרים11.22%50.57
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים82.86%373.33
נכסים לא סחירים17.14%77.22
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ63.39%285.6
נכסים בחו"ל ובמט"ח36.61%164.96המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור