כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה - 205

פירוט ביטוח המנהלים כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה של כלל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת כלל חברה לביטוח
דמי ניהול - הפקדות 3.1142%
דמי ניהול - נכסים 0.9%
יתרת נכסים 140.0724

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה -0.07%
תשואה מצטברת לתקופה -0.83%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.19%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.13%
תשואה מצטברת 5 שנים 16%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.01%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.23%
סטיית תקן 60 חודשים 1.83%
אלפא שנתית 0.12%
שארפ תשואה חציונית ענף -1.8%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.36%
יחס נזילות 99.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים3.81%5.34
אג"ח ממשלתיות סחירות23.51%32.94
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות31.86%44.63
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות37.29%52.24
נכסים אחרים0.04%0.06
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים99.33%139.13
נכסים לא סחירים0.67%0.94
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ69.6%97.49
נכסים בחו"ל ובמט"ח30.4%42.58המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור