מגדל - כללי - 17013

פירוט ביטוח המנהלים מגדל - כללי של מגדל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת מגדל
דמי ניהול - הפקדות 2.6546%
דמי ניהול - נכסים 1.15%
יתרת נכסים 29942.713

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.17%
תשואה מצטברת לתקופה 2.11%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.37%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.48%
תשואה מצטברת 5 שנים 24.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.53%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.14%
סטיית תקן 60 חודשים 1.78%
אלפא שנתית 1.32%
שארפ תשואה חציונית ענף 0.1%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.61%
יחס נזילות 78.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים10.54%3156.69
אג"ח ממשלתיות סחירות10.56%3163.41
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.48%6431.95
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.12%9318.72
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.73%516.57
נכסים אחרים9.68%2898.63
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים76.91%23027.87
נכסים לא סחירים23.09%6914.84
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ49.96%14958.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח50.04%14984.28המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור