הראל - מענקית זהב - פיצוי 100,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מענקית זהב - פיצוי 100,000 ש"ח של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

הראל - מענקית זהב - פיצוי 100,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
הפיצוי ניתן על אבחון מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה וכוללת 39 מחלות
דוגמאות למחלות מהרשימה, לפי קבוצות (הרשימה המלאה מפורטת בפוליסה):
 • קבוצה 1: אי ספיקת כליות סופנית, תרדמת, תשישות נפש.
 • קבוצה 2: מחלות לב, שבץ מוחי.
 • קבוצה 3: סרטן, גידול שפיר במח.
 • קבוצה 4: שיתוק, עיוורון, פרקינסון.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד carcinoma in situ וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית, בסך 15% מסכום הפיצוי. סכום זה יקוזז מהמענק למקרי סרטן.
  סרטן ערמונית - כל סוג גידול ממאיר בערמונית.
עוד מידע:
 • מחלה קשה מקבוצה 1 מסיימת את הביטוח.
  מחלה קשה מקבוצה אחרת מאפשרת את המשך הביטוח למקרה מחלה שני, העונה על תנאי הפוליסה.
  גובה הפיצוי השני זהה לגובה הפיצוי הראשון.
 • תקופת המתנה: חלק מהמחלות דורשות תקופות המתנה הנעות בין חודשיים ל- 6 חודשים. דוגמא: טרשת נפוצה - חודשיים. סכרת נעורים - 6 חודשים.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה.
  תקופת אכשרה למקרה סרטן שני - 5 שנים מהחלמה מסרטן ראשון
עוד כיסויים:
 • עבור צינתור כלילי טיפולי- פיצוי עד 10% מסכום הביטוח ולא יותר מ- 20,000 ש"ח.
 • ניתוח הסרת סרטן מקומי - ינתן פיצוי עד 10% מסכום הביטוח ולא יותר מ- 50,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות לטיפול ניסיוני בחוץ לארץ למחלת סרטן - עד 30% מסכום הביטוח ולפי המפורט בפוליסה.
 • מבוטח נפטר לפני גיל 60 מסיבה שאינה מכוסה בביטוח – החזר פרמיה, בכפוף לאמור בפוליסה.
תקופת ביטוח
הצטרפות: מגיל 0 ועד גיל 64.
גיל סיום הביטוח: 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי, כאשר המבוטח נפטר תוך 14 יום מגילוי המחלה, לא כולל השתלת איברים.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק